Şubat 10

Proje Yönetimi – Meseleler

Issue sözcüğü’nün türkçe karşılığının kullanımı biraz sıkıntılı. Genelde Türkçe’de sorun olarak kullanılsa da aslında issue’ya karşılık gelen doğru sözcük “mesele”. Belirli bir konuda aksiyon alınması gerekliliği bir sorun olmasa da, yapılması gereken bir iş olduğundan issue log’larda yer alması gerekiyor. Bu kayıtların “sorun kayıtları” isimli bir doküman altında yer alması farklı algılara sebep olabiliyor. Çünkü her sorun bir issue olsa da her issue bir sorun değil aslında.

Bu küçük “mesele”‘den kısaca bahsettikten sonra, asıl konuya dönebiliriz. Proje Yönetici’lerinin profesyonel hayatlarında karşılaştıkları ve proje yöneticilerini zorlayan konular. Çözümü her zaman çok da kolay olmayan, biraz özel çaba, biraz da “soft skill” gerektiren meseleler. Bu meselelerle nasıl başa çıkılacağından öte, aşağıda her proje yöneticisinin yaşaması olası, potansiyel mesele’lere göz atalım. Aşağıdaki başlıkları gören bazı Proje Yöneticileri bu sınıflandırmanın doğru olmadığını düşünebilirler. Aslında bu konular, Proje Yönetimi olgunluk seviyesi yüksek kurumlarda daha fazla karşılaşılan sorunlar. Olgunluk seviyesi azaldıkça iletişim’e ilişkin, proje yönetimi yaklaşımına ilişkin daha temel konulara ilişkin sorunlar ağır basıyor.

  • Yönetimsel İş Yükü
  • Ortak Kullanılan Kaynaklar
  • Tedarikçi, Alt Yüklenici Kaynaklı Sorunlar
  • Bağımlılıklar
  • Negatif Geri Beslemeler
  • Zaman, Kaynak Beklentilerini Karşılamak
  • Sanal Takımlar
  • Bütçe
  • PM-PPM Aracı Kullanımı

Yukarıdaki meseleler, http://www.pmhut.com/top-10-issues-for-project-managers adresindeki makalede güzel özetlenmiş. Göz atmanızı öneririm.


Copyright 2020. All rights reserved.

Posted Şubat 10, 2011 by Onur Durusöz in category "Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir