Haziran 18 2017

Tembel Proje Yöneticisi

lazypmPareto ilkesi (80-20 kuralı, önemli azın yasası ve etken seyrekliliği ilkesi olarak da bilinir) der ki, çoğu olay için, etkilerin kabaca % 80’i etkenlerin % 20’sinden kaynaklanır. Peki daha az çalışarak, daha iyi sonuçlar elde etmek mümkün müdür. İşe, yandaki cümledeki “az çalışarak” ifadesini “etkenlerin % 20’sine yoğunlaşarak” olarak değiştirerek başlayabiliriz. Elbette burada Proje Yöneticisi’nin yatıp, ekibin çalışmasından değil üretken bir tembellikden bahsediyoruz. Kulağa hoş geliyor değil mi, o halde devam edelim 🙂

Peter Taylor’ın kitabı, “The Lazy Project Manager: How to be twice as productive and still leave the office early” adından da anlaşılacağı gibi, nasıl olup da iki katı üretken olup ofisten eve erken dönülebileceğini anlatıyor.

Hlade Kuralı’nda (Hlade’s Law) da bir tembellikten söz ediliyor. “If you have a difficult task, give it to a lazy person; they will find an easier way to do it.” Ancak Peter Taylor’ın kitabındaki tembellik bundan biraz daha farklı.

Kitaptaki önemli satırbaşları ve sürekli vurgulanan konular özetle;

 • İlk izlenimlerin önemi
 • Etkili Proje planlama
 • Etkili iletişimin önemi
 • Kontrolsüz değişiklikler ve sürekli genişleyen kapsam (Scope Creep)
 • Sponsor ve müşteri ile iletişim
 • Mutlu ve üretken proje ekibi
 • Kriz durumunda sakin kalabilmek
 • Öğrenilmiş derslerin önemi

Bir proje yöneticisinin, mutlaka tüm bilgi ve becerilere sahip olmak zorunda olmadığı, ancak ekibi için bir kaldıraç rolü üstlendiğinde nasıl fark yaratabildiği kitapta vurgulananlar arasında. Kitap dikkat çekici anekdotlar içeriyor. Görseller yerinde ve etkileyici kullanılmış. Projelerini daha etkili ve verimli yönetmek isteyen Proje Yönetici’lerinin okumasında fayda var. Kitabın Türkçe baskısı yok maalesef ancak orjinal dilinde Amazon.com’dan satın alınabilir.

Yazarın önerilerini aşağıda listelemeye çalıştım,

 • Kendine güvenerek başla, oyunun önünde kal, kontrolü kaybetme, amaca uygun silahları kuşan, önceden tahmin et,
 • Sponsorunu yönet, ne istediğini ve ne beklediği anla, oyunun içinde kalmasını sağla,
 • Yönetilebilir ve iyi bir değişiklik yönetim süreci varsa, kapsam kaymalarından (scope creep) korkma,
 • Açık, dürüst ve etkili bir iletişim yöntemi uygula,
 • Eğlen! Proje ekibini, işi mizah konusu yapması ve işi yaparken eğlenmesi konusunda yüreklendir,
 • Delege et ve önceliklendir,
 • Projeyi kurum içinde çekici hale getir, diğerlerinin proje ekibi içinde olmak istemelerini sağla,
 • Kapın herkese açık olsun, ama projenin iyiliği için zamanını sen belirle,
 • Öğrenilmiş dersleri incele, proje yönetimi bilgi birikimini artır ve paylaş.

Progress isn’t made by early risers. It’s made by lazy men trying to find easier ways to do something.’ Robert Heinlein (1907 – 1988)


Share
Mart 15 2010

Merhaba

Hello World :)Proje yönetimi, PMI bilgi birikimi, PMP sertifikası konularında fikirlerimi, önemli kaynakları makaleleri paylaşmayı amaçlıyorum. PMP olmak isteyen Proje Yöneticileri ya da adaylarını bu süreçte bilgilendirmek, PMI yaklaşımının kavranması ve uygulamaları, iş hayatında örtüşen noktalar, karşılaşılan zorlukları paylaşmak bu blog’un temel işlevi olması dileğim.

PMP kavramlarının türkçe açıklamalarına, PMBOK® ve diğer kaynaklardan bölümlere ilişkin linklere, makalelere, araştırmalara, sayıları yüzleri bulan kişisel bloglardan tercümelere ya da edindiğim bilgilere ulaşılabilimesi, bu bilgileri paylaşmak temel hedefim. Bilgi saklamak, bilgiyi paylaşmamak, başkalarının eksiklikleri üzerinden prim yapmak her dönemin hastalığı. PMP sınavına hazırlanmış ya da PMBOK® okumuş olanlar bilirler Code of Ethics and Professional Conduct bölümünde de bahsedildiği gibi,  paylaştıkça,  PMI yaklaşımından çalıştığımız kurumlardaki diğer çalışanlar da haberdar oldukça değişmez denilenler değişebilir, gelişme sağlanabilir.

Bu motivasyonla ve inançla fırsat bulabildikçe yazmaya çalışacağım. Fikirlerinizle, paylaşımlarınızla katkıda bulunabilirsiniz…

Share